Över 650,000 har bett att “glömmas” av Google

Över 650,000 har bett att “glömmas” av Google

Sedan EU-domstolen den 14 maj 2014 beslöt att privatpersoner har en rätt att “glömmas” av sökmotorer som Google har över 650,000 förfrågningar utförts till sökmotorn. Egentligen är det en rätt att be om att vissa länkar ska tas bort från sökresultaten, vilket sedan kan göras – förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Länkarna måste bevisligen vara ”felaktiga, otillräckliga, irrelevanta eller överdrivna” för att kvalificera för borttagning. Totalt har 2,4 miljoner länkar förfrågats för borttagning, men endast 43,3% av dem har godkänts (och tagits bort) av Google. Eftersom lagen endast gäller inom EU kan länkarna dock finnas kvar i utländska versioner av Google.

Ny lag i år

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft som ger privatpersoner ännu mer kontroll över sin information. Den nya lagen ger dig rätten att begära ändringar i, radera, begränsa eller få uppgifter utlämnade till dig – oavsett vilken typ av uppgift det är och i vilket format. Exakt vilka konsekvenser det kommer att ha är svårt att förutsäga, men många företag i dagsläget förlitar sig på information som de samlar och/eller köper in från så väl egna som andra källor.

Läs mer:

650 000 har nyttjat lagen om ”rätten att bli bortglömd” på Google